Det kungliga hemvärnet

DET KUNGLIGA HEMVÄRNET


Konungadömet Unixploria är en för liten nation för att ha en reguljär armé. Vi har dock det kungliga hemvärnet.


Det kungliga hemvärnet består huvudsakligen av lokala snabbinsatser som är organiserade i bataljoner, med tillhörande hjälpförsvarsorganisationer. Majoriteten av soldaterna upprätthåller ett civilt jobb medan de tjänstgör på armén på deltid.


Kungliga hemvärnet är en uppdragsbaserad organisation. Det kungliga hemvärnet utgör grunden för skyddet av Unixploria. Den har till uppgift att verka över hela konfliktskalan, från samhällsstöd under höga påfrestningar i fredstid till väpnade strider i krigstider.


Personalen består av lokalt rekryterade volontärer men ledningen består huvudsakligen av erfarna officerare med bakgrund i uppdragsbaserade enheter.


När Försvarsmakten kallas in för att hjälpa till med skogsbränder, översvämningar eller sökningar efter försvunna personer, faller den uppgiften ofta på enheter inom det kungliga hemvärnet att stödja dessa räddningstjänster. Territoriell övervakning, bassäkerhet, ledsagartjänster, transportskydd, målidentifiering och artilleri är andra typiska kungliga hemvärnsuppgifter.


Förutom den personal som har avslutat sin nationella tjänst eller grundläggande militära utbildning, innehåller hemvärnet också många specialister, till exempel sjukvårdare, transportenheter och hundförare, rekryterade och utbildade av frivilliga försvarsorganisationer.