Försvar

FÖRSVARSKABINETTET

U.F.I. - Unixploriansk försvars-lägesindikator


Vi väger både den internationella (makronationella) utvecklingen och (gud förbjude!) nationella hot för att uppskatta risknivåerna.1. Fred (vit)

En attack är osannolik.

Rutinmässiga säkerhetsåtgärder.


2. Låg fientlighet (grön)

En attack är möjlig men osannolik.

Denna nivå motsvarar extra säkerhetsåtgärder för att komma in eller lämna konungadömet Unixploria.


3. Måttlig fientlighet (gul)

En attack är en möjlighet.

Denna nivå lägger till ytterligare och hållbara skyddsåtgärder. Alla gränser kommer att stängas. Diplomatiska samtal med våra makronationella grannar vid utländska hot.


4. Hög fientlighet (röd)

En attack väntas omedelbart.

Maximala skyddsåtgärder för att möta specifika hot och för att minimera sårbarhet och risk. Kungliga hemvärnet är i beredskap.


5. Krig (svart)

Vi är under attack.

Kungliga hemvärnet är i stridsläge. Om hotet är främmande, d.v.s. bortom våra makronationella grannar, kommer vi att börja samarbeta med våra makronationella motsvarigheter för att återställa freden, försvara vår nation och ge bistånd till krigsoffer.

Nuvarande

U.F.I.