Diplomatiska relationer

DIPLOMATISKA RELATIONER

Konungen och hans regering accepterar vanligtvis förfrågningar från andra nationer om att underteckna avtal om ömsesidigt erkännande. Vi kan emellertid för närvarande inte delta i fullständiga diplomatiska relationer, eftersom vi ännu inte har möjlighet att etablera ambassader utomlands.


Vi har koloniala intressen, och de är tillsammans med inrikes ärenden våra främsta prioriteter. Vi vill dock växa, vilket även gör samarbeten med andra nationer viktiga, men ovan nämnda käpphästar är av större betydelse för oss just nu.

Avtal om ömsesidigt erkännande

Vi har skrivit under avtal om ömsesidigt erkännande med några få nationer. Ömsesidigt erkännande betyder inte att vi som land står bakom de nationer vi erkänner. Det är inte heller ett avtal om ömsesidigt bistånd, politiskt, ekonomiskt eller militärt. Det innebär bara att vi accepterar dessa länder som självständiga nationer.


Obs!

  1. Vi uppmuntrar nya mikronationer, men vi går inte in i diplomatiska förbindelser med länder om de inte har varit aktiva inom det mikronationella området i minst ett år.
  2. Vi kräver att länder vi skriver avtal med har en officiell hemsida.