Regeringen

DEN UNIXPLORIANSKA REGERINGEN


När vår ärade konung Leif I förklarade kungariket Unixploria självständigt, tog han råd från det nybildade kabinettet för att skriva en ny konstitution. Konungen har alltjämt en viktig roll i vårt samhälle och tjänar både som suverän härskare och lagstiftare.


De politiska kabinetten består av flera experter inom sina respektive områden. Medlemmar i kabinett är kungens närmaste rådgivare när det gäller konstitutionella frågor. Deras officiella titlar är kabinettsministrar för följande politikområden: Institutionen för kultur, Försvarskabinettet, Kabinettet för lärande, vetenskap och forskning, Kabinettet för utrikesfrågor, Finanskabinettet samt Justitiekabinettet.

HUR UNIXPLORIANSK POLITIK FUNGERAR