Mikroländer och makroländer

KONUNGADÖMET UNIXPLORIA

 

Vi har varit ett självständigt land sedan den 8 augusti 2006. Vår historia sträcker sig dock längre tillbaka än så. Vårt kulturhistoriska arv går tillbaka till tiden för de stora folkförflyttningarna som med tiden skulle komma att utgöra befolkning i nuvarande Norden.

KONUNGADÖMET SVERIGE

 

Sverige var inledningsvis en del av en tre-statsunion kallad Kalmarunionen. Unionen grundades 1397 och bestod av tre länder: Danmark, Sverige och Norge, alla förenade under en monark.

MIKROLÄNDER OCH MAKROLÄNDER

 

Konungadömet Unixploria grundades i en uppriktig övertygelse om att vi kan göra saker bättre. Den första gnistan till att förändra sakers tillstånd till det bättre har varit med oss ​​sedan vi började bilda vår nya nation.


Ett mikroland föds aldrig i ett tomrum, det är ett resultat av inspiration – ibland också avskräckande exempel – från andra nationer. Även om vi alla är stolta över att vara Unixplorianer, delar vi också stoltheten över att vara medborgare i vårt makroland.


Vi delar historiska och kulturella band med länder runt om i världen, och även om våra traditioner och värderingar är judiskt-kristna och västerländska lever många av oss lyckliga liv i fiktiva länder (alla stater är fiktiva skapelser). Det är inte så annorlunda jämfört med medborgare i makronationer, som ofta talar med en känsla av vördnad för länder eller kulturer som de brukade ha band till på ett eller annat sätt.


Vi är lika stolta över vårt förflutna som våra nuvarande prestationer men tro för den skull inte att vår stolthet är ett resultat av okunskap eller fördomar. Vi står fast i vår övertygelse om att det som allt kokar ner till är det enkla faktum att vi alla har ett hem i detta stora universum. Vi kallar det hemmet Tellus.

HISTORIA OCH FRAMTID

 

Dessa flaggor och heraldiska vapen representerar en del av vår bakgrund och historia. Tillsammans med våra Unixplorianska fannor också vår framtid.