Historiska fynd

HISTORISKA FYND

Historiska fynd är tänkt att erbjuda en mer djupgående titt på vårt förflutna genom föremål och småtryck som har format vår historia och alltjämt fortsätter att påverka vår framtid.


De flesta dokument och föremål kommer från de dagar då vi grundade vår stora nation. Vi har också några objekt från vår förhistoria.