Unixplorianska imperiet

Det Unixplorianska imperiet

Det egentliga Unixploria är relativt litet, men konungens inflytande sträcker sig över hela världen, och vi är stolta över att kunna säga att vårt imperium har vuxit avsevärt under åren. Vi har nu växande, koloniala anspråk på varje kontinent.


Vi behandlar våra undersåtar i provinserna med samma rättsliga och kulturella respekt som vi gör med våra medborgare i det egentliga Unixploria. Även om vi är geografiskt belägna över hela världen, är vi i tanke och tradition blott en nation.


Må Gud fortsätta att välsigna vårt stora rike och alla dess provinser!
Länge leve konungariket Unixploria!

Våra provinser

En heraldisk presentation