Geografi

DET EGENTLIGA UNIXPLORIAS GEOGRAFI

 

Konungadömet Unixploria ligger inom Sveriges gränser. Mer exakt är Unixploria beläget i de sydligaste delarna av det svenska landskapet Småland, gränsande till Skåne.


Dessa speciella förhållanden har gjort Unixplorianer hårda och beslutsamma. Trots mindre gynnsamma förhållanden har vi lyckats bli självförsörjande i högre grad än de flesta makroländer.


Sjöar och myrar är vanliga i vårt rike. Bland de fiskarter som finns i de Unixplorianska sjöarna är bland annat abborre, gädda, gös, ål, lake, brax, mört, lubb och gärs.


*) Det Egentliga Unixploria definieras som vårt ursprungliga rike, alltså den geografiska plats där vårt konungarike först grundades. Det Unixplorianska riket består förutom av det Egenliga Unixploria också av koloniala besittningar världen över.

 

KLIMAT

 

Unixploria har ett fuktigt kontinentalt klimat med varma somrar och kalla vintrar. Snö brukade vara vanligt under vintermånaderna, men i dag har klimatförändringarna gett oss mindre förutsägbara väderförhållanden. Vissa år snöar det, och andra inte så mycket.


Temperaturerna har stigit de senaste åren och klassificeras som isoterm -3 Celsius. Det kan också klassificeras som ett havsklimat. Unixploria är mildare, våtare och molnigare än de omgivande områdena. Med tanke på det relativa avståndet till alla tre kuster som omger oss i grannlandet Sverige är klimatet markant marint, med vintertemperaturer som är relativt låga för ett läge i inlandet.