Om

OM KONUNGARIKET

UNIXPLORIA

 

Konungadömet Unixploria är ett land som ligger inom Sveriges gränser; en nation inom en nation. Hela idén med att grunda ett land började dock först som en tankens lek.


I likhet med många andra mikronationalister ville vi undersöka hur man skulle kunna gå tillväga för att skapa ett eget land. Vi läste på och funderade över vilka egenheter vårt rike skulle ha. Statsskick, ekonomi och

kultur stod i fokus under denna process. Efter denna inledande fas började vi sakta men säkert att bilda en statsapparat. Flagga, kulturell egenart, religiös tillhörighet och annat som hör till ett land tillkom i rask takt. 


Som nationsbyggare måste jag ibland fråga mig själv varför jag fortsätter att formge flaggor, skapa hymner och bilda regeringar. Det betyder inte att jag har avvisat mitt gamla land. Jag kunde inte ha grundat Unixploria om jag inte haft turen att bo i en del av världen där grundläggande frihet fortfarande härskar. Sverige kommer alltid att vara mitt hemland, ingenting kan någonsin förändra det. Jag har emellertid även skapat mitt eget rike, min egen sfär utan att någonsin ta till vapen eller ens höja min röst. De två konungarikena Sverige och Unixploria lever i ett tillstånd av lycklig samexistens.


På ett sätt bygger vi alla länder i syfte att göra saker bättre. Vi bygger riken som vi önskar skulle existera. Dessutom finns det ingen verklig skillnad förutom de rent kvantitativa mellan en makro- och en mikronation. Om vi ​​var 300 miljoner människor förenade under en flagga skulle vi säkert kunna göra anspråk på självständighet och bilda ett land, varför då inte göra det även om man bara är 10, 5 eller 1 person (er)?


Varför grunda ett eget land?

Från början har våra avsikter och belöningar varit inriktade på friheten att bygga en stat där vår familjs värderingar, traditioner och historia kunde komma till sin rätt. Vi kände inte att våra makroländer erbjöd detta fullt ut och beslutade oss därför för att utropa vår självständighet.


När det gäller kunglig härstamning kan man hävda att all världens kungliga familjer är kungliga eftersom någon bestämt sig för att göra dem till just det, kanske beroende på historiska omständigheter. (Jag kommer osökt att tänka på Sveriges nuvarande kungahus, Bernadotte.)


Vi är ett valrike. Vårt konungahus är i likhet med andra kungahus valda av vårt folk. Trontillträdet skedde under pompa och ståt, och monarkens roll är oerhört viktig för vårt rike. Ja, faktum är att regenten faktiskt är staten Unixploria. 


Konungariket Unixploria är också en vision, en dröm som inget jordiskt land ännu har uppnått. Vi är ödmjuka i rollen att vara ett rättesnöre i en värld som ibland saknar både inspiration och idéer. Precis som de valda konungarna och drottningarna i de uråldriga småkungariken som nu förlorats i historien, tror vi fortfarande att det som gör en stor kung eller drottning är en fråga om ett arv bestående av ära och etisk kompass som pekar på goda gärningar.


Montevideokonventionen

Ett mikroland kan söka stöd från olika konventioner, t.ex. Montevideo-konventionen. Den säger att man bör ha uppnått följande för att få kalla sig ett oberoende land:


1. en permanent befolkning

2. ett tydligt definierat territorium

3. en regering, samt

4. förmåga att ingå relationer med andra stater.


Vidare sägs i artikel 3 att “Ett lands politiska existens är beroende av erkännanden från andra oberoende stater.” (Montevideo-konventionen, 1933).


Enligt ovanstående kan vi med fog påstå att vi är en suverän nation.


Drömmars rike

Mikronationalism är ett begrepp med många variationer och många olika uttryck. Vissa nationer vill strikt se ut som makroländer, medan andra grundar sina mikronationer av nyfikenhet eller som ett kreativt projekt. Unixploria är ett resultat av allt detta, men mer än någonting annat handlar denna nation om att hålla drömmar vid liv.


Jag har läst andras tankar kring hur många mikronationer det finns i världen.  900, 1000 eller till och med 10 000 mikronationer kan låta mycket, men finns det en verklig lista med alla “riktiga” mikronationer att tillgå? I ärlighetens namn, är allt detta inte bara en kreativ lek?


Måhända lägger somliga ner mer tid på sina mikronationella projekt än andra, men så vitt jag vet är alla mikronationalister härskare i icke-erkända länder. Min avsikt är inte att förlöjliga eller kränka någon, utan bara uttrycka det uppenbara. Jag älskar mikronationalism bl.a. av den anledningen att den erbjuder en mångfald av nya idéer till den globala byn.


Jag kan naturligtvis hävda att jag driver ett land precis som alla andra. Det skulle emellertid vara en överdrift från min sida, eftersom väldigt få utanför vår mikronationella sfär någonsin har hört talas om våra imperier, kungariken och republiker. Med det sagt är det inget fel med att bygga länder som du önskar existerade på riktigt, men att skapa en erkänd nation med allt det skulle föra med sig, skulle kräva mer än bara en hemsida och en flagga.


Jag tänker på Konungadömet Unixploria mer som ett projekt, ett rike utan verklig makt utanför vår nominella sfär. Vår omgivande makronation (Sverige) skulle kunna invadera oss närhelst de vill; vi skulle vara försvarslösa. De kan till och med ta delar av vårt land och göra det med stöd från sin lagstiftning. Jag kan hävda att de bryter mot Codex Unixploria, men det skulle inte hålla i någon domstol.


Så länge vi beter oss, betalar våra skatter (även kallat bistånd) och följer lagarna är vi dock fria att göra som vi vill. Det finns inte en enda mikronation i världen som kan göra anspråk på verklig suveränitet, för om någon makronation skulle betrakta dem som ett allvarligt hot skulle de snabbt se till att de visste sin plats.


Det finns många separatistiska rörelser i världen. Vissa bildar till och med riktiga nationer, men ingen av dem började genom att säga “vi är en mikronation”. Jag baktalar inte någon som vill slita sig loss från sitt makroland. Jag påpekar bara att om du vill grunda ett självständigt land, så bör du också förbereda dig på svåra utmaningar inom en inte alltför avlägsen framtid.

Det kungliga hovet

Det kungliga hovet är av hävd av stor betydelse för vårt konungarike. Konungafamiljen är initiativtagare och bra förebilder för Unixploriansk kultur, men de spelar också en viktig roll i det politiska livet.

Regeringen

Unixplorias regering leds av kung Leif I. Arbetet i regeringen är uppdelat i sex kabinet. Varje kabinett leds av en minister, som rapporterar direkt till kungen.

Unixplorianska kyrkan

Den Unixplorianska kyrkan är en kristen kyrka grundad på kyrkans fyra märken, som först uttrycktes vid konciliet i Nicea: Enhet, helighet, allmänelighet och apostolicitet.

Vår Kultur

Vi är en nation av upptäcktsresande och samlare. Vad menar vi med det? Först och främst utforskar vi världen för att förstå den bättre, och vi samlar föremål för att organisera världen efter våra tankar och hjärtan.

FULLÄNDAD NOSTALGI

 

Det finns inget fulländat land eller en perfekt plats. Jag föddes i ett land. Det landet finns inte längre. Min mamma föddes i ett annat land. Det landet finns inte heller längre. Så jag grundade mitt eget land i längtan efter en plats att kalla hem. Döm av min förvåning! Den plats jag kallar hem har aldrig förändrats till något okänt. Hemma är där jag är. Det är resultatet av alla mina föreställda drömmar där hjältar fortfarande är hjältar, och en kyss inte har en Judas som fläckar en fulländad gestaltning av kärlek.


Jag lever ett innehållsrikt liv men längtar fortfarande efter andra vyer och andra tider. Nostalgi är en vacker sak. Varje önskan beviljas, varje syn, doft och färg blir levande och verklig, kanske än mer så än den konstiga värld jag hör talas om i mediebruset.


Vi längtar alla efter känslor, länder, idéer och platser som är förankrade i våra nostalgiska visioner: England under slutet av 1800-talet, da Vincis Florens eller Sverige under vikingatiden. Dessa platser och tider vädjar till mig, men de är inte längre, och kanske har de heller aldrig varit. Människor måste ha känt samma nostalgi då, längtan efter något långt bort i tid och rum. De lever dock fortfarande, drömmarna. De bor i mig och skapar en väldefinierad men ändå oändlig ram för mig att utvärdera mitt eget liv. Mina förfäder talar till mig och förklarar vilken väg jag ska ta.


Jag bor i de bästa av tider, jag bor i det bästa landet och jag bor i fysiska omgivningar där jag känner mig mer nöjd än någon kan föreställa sig. Jag lever ett produktivt liv i ett område som är klart definierat och fullt av liv men som fortfarande inte är mer.


Jag bor i Unixploria, mitt gamla konungarike där ekon från årtusenden av nostalgi talar till mig och ber mig att vara tålmodig. Det bästa har ännu inte skett, säger de, och jag tror på dem. Jag har nämligen aldrig slutat tro.


Må friden infinna sig i ditt hem och låt drömmarna från ditt förflutna nå dig var du än är.


Kungliga hälsningar och välsignelser!


Leif I med hov

KONUNGADÖMET UNIXPLORIAS NATIONELLA SYMBOLER

VÄSENTLIG FAKTA

Motto

Vårt rikes officiella motto är “Drömmar bor här.” Konungens valspråk är “In Sapientia Libertas.” (“I visdom frihet”).


Självständighetsdag

8 augusti.Vi skulle kunna hävda att konungariket Unixploria har funnits sedan våra anfäder först kom till Norden vilket skedde för cirka 5000–7000 år sedan enligt DNA-tester. Vårt lands mikronationella tillblivelse är dock en ganska modern företeelse. Vårt mikroland grundades den 8 augusti 2006 A.D. Vi har varit närvarande på Internet sedan den 15 oktober 2015 A.D.


Huvudstad

Starkhamn


Regeringform

Unixploriansk upplyst monarki.


Officiella språk

Svenska och engelska är våra officiella språk. Vi använder båda språken de facto-språk  även i våra digitala hemvister sedan första maj 2021.


Valuta

Unixploriansk Vitten (UVI). 1 Vitten = 100 fjordingar. UVI styrs av den svenska kronkursen.


Ekonomi

Vi har en blandad (grön) ekonomi, ett system som blandar marknadsekonomi med delar av statlig inblandning.

Vi tror på en fri marknad, men inte till vilken kostnad som helst. Vissa regler är nödvändiga för att förhindra oligarkiska tendenser. Vidare behövs en ganska omfattande miljölagstiftning för att skydda såväl natur som naturresurser.


Vi tror också att en allmän och skattefinansierad sjukvård är en hörnsten i alla civiliserade samhällen. Vi använder oss av en progressiv beskattning; ju mer du tjänar, desto mer bidrar du till samhället.


Demonymer

Unixplorian, Unixploriansk.


Religion

Vår kultur, lagstiftning och traditioner är starkt påverkade av kristen kultur och idétradition. Den Unixplorianska kyrkan är vår statskyrka, men vi välkomnar alla som är villiga sökare. Vårt konungarike har genomgått flera skiften i religionstillhörighet genom tiderna, men har varit en kristen nation under de senaste 1200 åren.


Område

0,001307 km² i det egentliga Unixploria samt oändliga områden med koloniala besittningar.


Befolkning

Okvantifierade medborgare.


Klimat

Tempererat med kalla vintrar och svala, delvis molniga somrar. Dock alltid ljusa utsikter.


Tidszon

UST, Unixploriansk Standard Tid (+ 1,0 timmar GMT).


Datumformat

DD.MM.ÅÅÅÅ.