Hedersmedborgare

HEDERSMEDBORGARE

Vi är en gammal nation och vi delar band med människor över hela världen och i alla åldrar. Våra hedersmedborgare är olika, men de delar alla vår passion för att utforska, samla samt vårt sätt att leva.


Att vara Unixplorian är inte en fråga om nationell identitet – det är en fråga om identitet. En identitet som vi hänvisar till som varande i tillståndet Unixploria. Vi är inte bara ett otillräckligt kollektiv av själar utan vare sig rötter eller värderingar. Vi är Unixplorianer

De utökade artiklarna har gjorts möjliga tack vare ett generöst samarbete med Wikipedia.

HEDERSMEDBORGARE I

KONUNGADÖMET UNIXPLORIA

 

Dessa hedersmedborgare har utmärkt sig inom sina respektive områden och kommer för alltid att betraktas med en känsla av vördnad. Vi är stolta och hedrade över att få räkna dem som medborgare.

ANNING, Mary (1799-1847)

 

Tilldelas ett postumt hedersmedborgarskap för sina prestationer

som fossilsamlare och paleontolog. Hennes fynd bidrog till förändringar i det vetenskapliga tänkandet om förhistoriskt liv och jordens historia.


Läs mer (Utökad artikel).

BACH, Johann Sebastian (1685 - 1750)

 

Tilldelas ett postumt hedersmedborgarskap för sina prestationer som kompositör och musiker. Att lyssna på hans musik är som att lyssna på en änglakör, att få en inblick i paradiset.


Läs mer (Utökad artikel).

BREWER-CARÍAS, Charles (1938-)

 

Tilldelas ett hedersmedborgarskap för sina prestationer som oberoende upptäcktsresande och naturforskare i de stora viktorianska upptäcktsresandenas fotspår.


Läs mer (Utökad artikel).

CELSIUS, Anders (1701-1744)

 

Tilldelas ett postumt hedersmedborgarskap för att ha föreslagit Celsius-temperaturskalan, som bär hans namn.


Läs mer (Utökad artikel).

COLUMBUS, Christofer (1451-1506)

 

Han tilldelas ett postumt hedersmedborgarskap för sina enastående prestationer som upptäcktsresande och spridning av västerländsk kultur och kristen tro.


Läs mer (Utökad artikel).

CURIE, Marie (1867-1934)

 

Tilldelas ett postumt hedersmedborgarskap för sina modiga vetenskapliga insatser. Hennes prestationer inkluderade bland annat att utveckla teorin om radioaktivitet. Hon är fortfarande den enda personen som har vunnit ett Nobelpris i två olika vetenskaper.


Läs mer (Utökad artikel).

da VINCI, Leonardo (1452-1519)

 

Tilldelas ett postumt hedersmedborgarskap för att förkroppsliga renässansidealet. Hans banbrytande konstverk, många vetenskapliga studier och oändliga nyfikenhet är exempel för alla Unixplorianer att följa.


Läs mer (Utökad artikel).

DARWIN, Charles (1809-1882)

 

Tilldelas ett postumt hedersmedborgarskap för att vara en ivrig samlare av naturhistoriska föremål. Exemplaren han samlade in användes senare för att bevisa hans teori om evolution och anpassning.


Läs mer (Utökad artikel).

DICKENS, Charles (1812-1870)

 

Tilldelas ett postumt hedersmedborgarskap för att ha skapat många av världens mest kända fiktiva karaktärer och varit den störste romanförfattaren under den viktorianska eran. Samtida författare som Leo Tolstoj hänvisade till Dickens som "den där store kristna författaren". Han var allt det och mycket mer.


Läs mer (Utökad artikel).

DOYLE, Arthur Conan (1859-1930)

 

Tilldelas ett postumt hedersmedborgarskap för att ha skapat Sherlock Holmes, den mest kände fiktive karaktären genom tiderna. Doyle var en produktiv författare; hans andra verk inkluderar också fantastik och sannsagor, pjäser, romanser, lyrik, facklitteratur och historiska romaner.


Läs mer (Utökad artikel).

DRINKER COPE, Edward (1840-1897)

 

Tilldelas ett postumt hedersmedborgarskap för sina omfattande samlingar av fossiler och sina bidrag till studier av paleontologi. Cope tävlade med den rivaliserande paleontologen Othniel Charles Marsh i frenetiska västamerikanska expeditioner kända som Ben-krigen. Må de båda vila i frid.


Läs mer (Utökad artikel).

ERIKSSON, Leif (c 970-c 1020)

 

Tilldelas ett postumt hedersmedborgarskap för att vara den första européen att ha upptäckt Nordamerika.


Läs mer (Utökad artikel).

GEIJER, Erik Gustaf (1783 - 1847)

 

Tilldelas ett postumt hedersmedborgarskap för sitt litterära arv och bidrag till kammarmusik. Han främjade nationalromantiken samtidigt som han var en förespråkare för liberalismen; en dikotomi som är en handling av intellektuell nyfikenhet.


Läs mer (Utökad artikel).

HEDIN, Sven (1825-1895)

 

Tilldelas ett postumt hedersmedborgarskap för sina kartografiska insatser. Under sina expeditioner till Centralasien gjorde han Transhimalaya känd i väst och lokaliserade Brahmaputra, Indus och Sutlejs källor. Han kartlade också sjön Lop Nur.


Läs mer (Utökad artikel).

von HEIDENSTAM, Verner (1859-1940)

 

Tilldelas ett postumt hedersmedborgarskap för sina dikter och prosa fyllda av stor livsglädje, ofta genomsyrad av kärlek till historia och landskap, särskilt dess fysiska aspekter. Heidenstam fick Nobelpriset i litteratur 1916.


Läs mer (Utökad artikel).

HEYERDAHL, Thor (1914 - 2012)

 

Tilldelas ett postumt hedersmedborgarskap för sin Kon-Tiki-expedition 1947. Han seglade 8 000 km över Stilla havet i en handbyggd flotte från Sydamerika till Tuamotuöarna. En sann upptäcktsresande och äventyrare.


Läs mer (Utökad artikel).

HUXLEY, Thomas Henry (1825-1895)

 

Tilldelas ett postumt hedersmedborgarskap för sina insatser för utbildning. Han är kanske mest känd som "Darwins bulldogg", men han förespråkade också ett nytt skolsystem med ett brett utbud av ämnen, liknande det som lärs ut idag.


Läs mer (Utökad artikel).

KIRCHER, Athanasius (1602-1680)

 

Tilldelas ett postumt hedersmedborgarskap för att vara en sann polyhistor och en framstående samlare som dessutom publicerade ett fyrtiotal skrifter. Kircher har jämförts med Leonardo da Vinci för hans enorma intressevidd. Han inrättade ett kuriosakabinett och skrev flera avhandlingar om hur samlande relaterar till kunskap.


Läs mer (Utökad artikel).

LINDGREN, Astrid (1907-2002)

 

Tilldelas ett postumt hedersmedborgarskap för att ha förnyat barnlitteraturen och visa generationer av ungdomar berättandets magiska kraft.


Läs mer (Utökad artikel).

von LINNÉ, Carl (1707-1778)

 

Tilldelas ett postumt hedersmedborgarskap för sina bidrag till biologisk taxonomi, särskilt inom botanik, och för att vara en framstående naturhistorisk samlare.


Läs mer (Utökad artikel).

MARSH, Othniel Charles (1831-1899)

 

Tilldelas ett postumt hedersmedborgarskap för sina omfattande samlingar av fossiler och sina bidrag till studier av paleontologi. Marsh tävlade med den rivaliserande paleontologen Edward Drinker Cope i frenetiska västamerikanska expeditioner kända som Ben-krigen. Må de båda vila i frid.


Läs mer (Utökad artikel).

MOBERG, Vilhelm (1898-1973)

 

Tilldelas ett postumt hedersmedborgarskap för sina inspirerande böcker. Moberg skildrade historiskt liv, traditioner, seder och vardagskamp och var en sann försvarare av demokratin.


Läs mer (Utökad artikel).

NEWTON, Isaac (1643-1727)

 

Tilldelas ett postumt hedersmedborgarskap för sitt enastående vetenskapliga arbete. Han är allmänt erkänd som en av de mest inflytelserika vetenskapsmännen genom tiderna och en nyckelfigur i den vetenskapliga revolutionen. Förutom sitt vetenskapliga arbete var han också en troende kristen. Han varnade för att använda vetenskapliga rön för att se universum som en ren maskin. Han sa, "Gravitationen förklarar planeternas rörelser, men den kan inte förklara vem som satte planeterna i rörelse. Gud styr alla saker och vet allt som är eller kan göras."

Läs mer (Utökad artikel).

NORDENSKIÖLD, Adolf Erik (1832-1901)

 

Tilldelas ett postumt hedersmedborgarskap för sina insatser i utforskandet av Arktis. Den berömda Vega-expeditionen resulterade i den första fullständiga korsningen av Nordostpassagen.


Läs mer (Utökad artikel).

POE, Edgar Allan (1809-1849)

 

Tilldelas ett postumt hedersmedborgarskap för sitt litterära arbete. Poe anses allmänt vara uppfinnaren av detektivgenren och krediteras vidare för att ha bidragit till den framväxande genren vetsaga. Hans romaner är oöverträffade.


Läs mer (Utökad artikel).

RUDOLF II (1576-1612)

 

Tilldelas ett postumt hedersmedborgarskap för sitt beskydd av konst och vetenskap samt för att vara en anmärkningsvärd samlare av kuriosa.


Läs mer (Utökad artikel).

RYDBERG, Viktor (1828-1895)

 

Tilldelas ett postumt hedersmedborgarskap för sina omfattande skrifter och vetenskapliga sysslor, vilket bevisade att en ödmjuk bakgrund kan vara en språngbräda till stordåd.


Läs mer (Utökad artikel).

SLOANE, Hans (1670-1753)

 

Tilldelas ett postumt hedersmedborgarskap för att ha samlat både kultur och natur i global skala och därmed lagt grunden till British Museum, världens första offentliga museum.


Läs mer (Utökad artikel).

STRINDBERG, August (1849-1912)

 

Tilldelas ett postumt hedersmedborgarskap för sina djärva experiment i olika litterära genrer och för att vara en sann polyhistor.


Läs mer (Utökad artikel).

TEGNÉR, Esaias (1782-1846)

 

Tilldelas ett postumt hedersmedborgarskap för sitt nationalromantiska epos Frithjofs Saga. Boken står fortfarande som den bästa beskrivningen (i fantasifull form) av livet i det tidiga Skandinavien.


Läs mer (Utökad artikel).

TESLA, Nikola (1856-1943)

 

Tilldelas ett postumt hedersmedborgarskap för sina bidrag till utformningen av det moderna elförsörjningssystemet med växelström (AC). Tesla vidareutvecklade också idéer för trådlös belysning och världsomspännande trådlös elkraftdistribution i sitt högspänningssystem. Han gjorde till och med uttalanden om möjligheten till trådlös kommunikation med sina enheter - en sann uppfinnare.


Läs mer (Utökad artikel).

VASA, (Drottning) Kristina (1626-1898)

 

Tilldelas ett postumt hedersmedborgarskap för sitt stora intresse för konst och vetenskap. Hon hade personliga åsikter som skilde sig från vad som förväntades av en regerande drottning vid den tiden.


Läs mer (Utökad artikel).

VERNE, Jules (1828-1905)

 

Tilldelas ett postumt hedersmedborgarskap för sina fantastiska berättelser och för att han var en av grundarna till vetsagan, vilket senare resulterade i subgenren ångpunk, inspirerad av industriellt ångdrivet maskineri från 1800-talet.


Läs mer (Utökad artikel).

WELLS, Herbert George (1866-1946)

 

Tilldelas ett postumt hedersmedborgarskap för sina fantastiska berättelser. Han var en profetisk samhällskritiker och en futurist. Han skrev utopiska verk och förutsåg tillkomsten av flygplan, stridsvagnar, rymdresor, kärnvapen, satellit-tv och något som liknar dagens Internät.


Läs mer (Utökad artikel).