Hedersmedborgare

UNIXPLORIANSKA HEDERSMEDBORGARE

Vi är en nation som delar band med människor från hela världen och från alla åldrar. Våra hedersmedborgare är en mångfaldig grupp, men de delar alla vår passion för att utforska, samla och vårt sätt att leva.


Att vara en Unixplorian är inte bara en fråga om nationell identitet – det är en fråga om nationell identitet. Punkt. Unixplorianer befinner sig i ett tillstånd av Unixploria, inte bara underordnade ett otillräcklig kollektiv av själar som styrs av ett flyktigt system utan rötter eller värden.

HEDERSMEDBORGARE I

KONUNGADÖMET UNIXPLORIA

 

Dessa hedersmedborgare har utmärkt sig på sina respektive områden och kommer för alltid betraktas med en känsla av vördnad. Vi är stolta och ärade att räkna dem som medborgare.

ANNING, Mary (1799-1847)

 

Tilldelas ett postumt hedersmedborgarskap för sina framsteg som fossilsamlare, återförsäljare och paleontolog. Hennes fynd bidrog till förändringar i vetenskapligt tänkande om förhistoriskt liv och jordens historia.

BACH, Johann Sebastian (1685 - 1750)

 

Tilldelas ett postumt hedersmedborgarskap för sina bidrag som kompositör och musiker. Lyssna på hans musik är som att lyssna på en änglakör; en glimt av paradiset.

BREWER-CARÍAS, Charles (1938-)

 

Tilldelades ett hedersmedborgarskap för sina framsteg som oberoende upptäckare, utforskare och naturforskare. han har på ett sällsynt sätt gått i de viktorianska upptäckarnas fotspår.

CELSIUS, Anders (1701-1744)

 

Tilldelas ett postumt hedersmedborgarskap för att ha uppfunnit den temperaturskala som än idag bär hans namn.

COLUMBUS, Christopher (1451-1506)

 

Tilldelas ett postumt hedersmedborgarskap för hans enastående prestationer som utforskare samt för att sprida västerländsk kultur och kristen tro.

CURIE, Marie (1867-1934)

 

Tilldelas ett postumt hedersmedborgarskap för sina modiga vetenskapliga bidrag. Hennes framsteg inkluderade bland annat utvecklingen av teorin om radioaktivitet. Hon är fortfarande den enda personen som vunnit ett Nobelpris i två olika vetenskaper.

da VINCI, Leonardo (1452-1519)

 

Tilldelas ett postumt hedersmedborgarskap för sitt förkroppsligande av renässans-idealet. Hans banbrytande konstverk, många vetenskapliga studier och oändliga nyfikenhet är ett exempel för alla Unixplorianer att följa.

DARWIN, Charles (1809-1882)

 

Tilldelas ett postumt hedersmedborgarskap för att vara en ivrig samlare av naturhistoriska föremål. De naturalier som han samlade in användes senare för att bevisa hans teori om evolution och anpassning. En teori som än idag är den mest ansedda ateistiska föreställningen om livets uppkomst och utveckling.

DICKENS, Charles (1812-1870)

 

Tilldelas ett postumt hedersmedborgarskap för att ha skapat några av världens mest kända fiktiva karaktärer samt för att vara den viktorianska erans största författaren. Samtida författare som Leo Tolstoj hänvisade till Dickens som “den stora kristna författaren.” Han var allt det och mycket mer.

DOYLE, Arthur Conan (1859-1930)

 

Tilldelas ett postumt hedersmedborgarskap för att ha skapat Sherlock Holmes, den mest kända fiktiva karaktären genom tiderna. Doyle var en produktiv författare; hans icke-sherlockianska verk inkluderar också fantastik, sannsagor samt pjäser, romantiska dramer, poesi, facklitteratur och historiska romaner.

DRINKER COPE, Edward (1840-1897)

 

Tilldelas ett postumt hedersmedborgarskap för sina omfattande samlingar av fossil och för bidrag till studiet av paleontologi. Cope tävlade med den rivaliserande paleontologen Othniel Charles Marsh i hätska expeditioner, som senare blev kända som “Benkrigen.” Må de båda vila i fred.

ERIKSON, Leif (c 970-c 1020)

 

Tilldelas ett postumt hedersmedborgarskap för att vara den första europé som upptäckte Nordamerika.

GEIJER, Erik Gustaf (1783 - 1847)

 

Tilldelas ett postumt hedersmedborgarskap för sitt litterära arv och bidrag till kammarmusiken. Han främjade nationalromantik medan han också var förespråkare för liberalismen; i sig är en handling av intellektuell nyfikenhet.

HEDIN, Sven (1825-1895)

 

Tilldelas ett postumt hedersmedborgarskap för sina kartografiska bidrag. Under sina expeditioner till Centralasien gjorde han Transhimalaya känt i västvärlden och lokaliserade källorna till floderna Brahmaputra, Indus och Sutlej. Han kartlade också sjön Lop Nur.

von HEIDENSTAM, Verner (1859-1940)

 

Tilldelas ett postumt hedersmedborgarskap för sin lyrik och sin prosa som är fyllda av en stor livsglädje, ofta dessutom präglade av en kärlek till historia och landskap. Heidenstam fick Nobelpriset i litteratur 1916.

HEYERDAHL, Thor (1914 - 2012)

 

Tilldelas ett postumt hedersmedborgarskap för sin Kon-Tiki-expedition 1947, där han seglade 8000 km över Stilla havet i en flotte från Sydamerika till Tuamotuöarna. En sann upptäcktsman och äventyrare.

HUXLEY, Thomas Henry (1825-1895)

 

Tilldelas ett postumt hedersmedborgarskap för sina bidrag till utbildning. Han är kanske bäst känd som “Darwins Bulldog”, men han förespråkade också ett nytt skolsystem med ett brett spektrum av ämnen, liknande det som lärs ut på skolor idag.

KIRCHER, Athanasius (1602-1680)

 

Tilldelas ett postumt hedersmedborgarskap för att vara en riktig polyhistor och en samlare av rang. Samlingarna gavs även ut i katalogform som omfattade 40 stora band. Kircher har jämförts med Leonardo da Vinci vad gäller spännvidden beträffande intressen. Han inrättade ett museum i formen av ett kuriosakabinett och skrev flera avhandlingar om hur samlandet hör samman med kunskap.

LINDGREN, Astrid (1907-2002)

 

Tilldelas ett postumt hedersmedborgarskap för att ha förnyat barnlitteraturen och för att ha visat generationer av unga människor vilken enorm kraft berättandet har.

VON LINNÉ, Carl (1707-1778)

 

Tilldelas ett postumt hedersmedborgarskap för sina bidrag inom biologisk taxonomi, speciellt inom botanik, och för att vara en anmärkningsvärd naturhistorisk samlare.

MARSH, Othniel Charles (1831-1899)

 

Tilldelas ett postumt hedersmedborgarskap för sina omfattande samlingar av fossil och för bidrag till studiet av paleontologi. Marsh tävlade med den rivaliserande paleontologen Edward Drinker Cope i hätska expeditioner, som senare blev kända som “Benkrigen.” Må de båda vila i fred.

MOBERG, Vilhelm (1898-1973)

 

Tilldelas ett postumt hedersmedborgarskap för sina inspirerande böcker. Moberg skildrade de utsattas liv, deras traditioner och seder. Han var också en sann försvarare av demokrati.

NEWTON, Isaac (1643-1727)

 

Tilldelas ett postumt hedersmedborgarskap för sitt enastående vetenskapliga arbete. Han är allmänt erkänd som en av de mest inflytelserika forskarna genom tiderna och en nyckelfigur i den vetenskapliga revolutionen. Frånsett sitt vetenskapliga arbete var han också en hängiven kristen. Han varnade oss för att använda vetenskapliga upptäckter för att se universum som enbart en maskin. Han sa, “Gravitationen förklarar planeternas rörelser, men den kan inte förklara vem som satt planeterna i rörelse. Gud styr alla saker och vet allt som är eller kan göras.”

NORDENSKIÖLD, Adolf Erik (1832-1901)

 

Tilldelas ett postumt hedersmedborgarskap för sina prestationer i utforskningen av Arktis. Den berömda Vega-expeditionen resulterade i den första fullständiga rutten genom Nordostpassagen.

POE, Edgar Allan (1809-1849)

 

Tilldelas ett postumt hedersmedborgarskap för sitt litterära livsverk. Poe anses generellt vara upphovsmannen till deckargenren samt för att ha gett värdefulla bidrag till den framväxande genren sannsagan. Hans noveller överträffas ingens.

RUDOLF II (1576-1612)

 

Tilldelas ett postumt hedersmedborgarskap för hans beskydd av konst och vetenskap samt för att vara en stor samlare av kuriositeter.

RYDBERG, Viktor (1828-1895)

 

Tilldelas ett postumt hedersmedborgarskap för sitt omfattande författarskap och vetenskapliga bidrag. Han bevisade även att en enkel bakgrund kan vara en språngbräda för kommande stordåd.

SLOANE, Hans (1670-1753)

 

Tilldelas ett postumt hedersmedborgarskap för sin gärning att samla både kultur- och naturföremål och därmed lägga grunden för det Brittiska museet, världens första publika museum.

STRINDBERG, August (1849-1912)

 

Tilldelas ett postumt hedersmedborgarskap för sina djärva experiment i olika litterära genrer samt för att vara en polyhistor i ordets rätta bemärkelse.

TEGNÉR, Esaias (1782-1846)

 

Tilldelas ett postumt hedersmedborgarskap för sitt nationalromantiska epos Frithjofs Saga. Boken står sig fortfarande som den bästa beskrivningen av livet i tidiga Skandinavien.

TESLA, Nikola (1856-1943)

 

Tilldelas ett postumt hedersmedborgarskap för sina bidrag till utformningen av det moderna växelström-systemet (AC). Tesla utvecklade också idéer för trådlös belysning och världsomspännande distribution av trådlös elektrisk kraft i sitt högspänningssystem. Han föreslog även möjligheten till trådlös kommunikation mellan enheter. En sann uppfinnare.

VASA, (Queen) Christina (1626-1898)

 

Tilldelas ett postumt hedersmedborgarskap för sitt stort intresse för konst och vetenskap samt för att ha personliga åsikter som skilde sig från vad som förväntades av en regerande drottning vid den tiden.

VERNE, Jules (1825-1905)

 

Tilldelas ett postumt hedersmedborgarskap för sina fantastiska berättelser och för att vara en av grundarna till sannsagan, vilket senare resulterade i avknoppningen Ångpunk; inspirerad av 1800-talets industriella ångdrivna maskiner.

WELLS, Herbert George (1866-1946)

 

Tilldelas ett postumt hedersmedborgarskap för sina fantastiska berättelser. Han var en profetisk utforskare av socialrealism och framtida världar. Han skrev utopiska verk och förutsåg tillkomsten av flygplan, stridsvagnar, rymdresor, kärnvapen, satellit-tv och något som liknar vår tids Internät.