Medborgarskap

MEDBORGARSKAP

 

För att uttrycka det enkelt: du kan inte ansöka om Unixplorianskt medborgarskap. Det finns inget sätt för dig att bli Unixploriansk medborgare för tillfället, antingen är du född här eller inte. Vi skulle faktiskt uppskatta om du i stället tog dig tid att skapa ditt eget imperium, ditt eget rike eller republik istället för att bli en del av vårt konungadöme.


En medborgares rättigheter


Om du har lyckan att vara medborgare i denna framstående nation har du följande rättigheter:


 • rätten till yttrande- och mötesfrihet,
 • rätten att inneha politiska ämbeten samt rösta i Unixplorianska valen,
 • rätten att söka och utforska kunskap i våra bibliotek och museer,
 • rätten till gratis internetuppkoppling med en hastighet på minst 200 MB/s,
 • rätten till fri tillgång till över tusen TV-kanaler, inklusive strömningstjänster såsom HBO och Netflix,
 • rätten till fri tillgång till över 2000 tidskrifter, både tryckta och digitala,
 • rätten till allmän tillgänglighet till naturen i Unixploria,
 • rätten att besöka den kungliga familjen en gång om året.


En medborgares skyldigheter


 • Du måste respektera och visa vördnad för Unixploriansk kultur, natur och Unixplorianska sedvänjor,
 • Du har alltid skyldighet att vara ett gott föredöme för ditt land,
 • Du måste följa Unixploriansk lag,
 • Du måste upptäcka, utforska och lära dig om världen omkring dig,
 • Du måste sträva efter att bli en bättre person genom att alltid sätta följande storheter i rätt ordning:


 1. Gud
 2. Land
 3. Familj
 4. Individ

Ansök om ett identitetskort

En legitimationshandling, ofta kallad identitetskort eller id-kort, är ett vederhäftigt, mindre dokument som förbinder ett fotografi med en identitet, så man kan matcha en fysisk person med till exempel uppgifter i ett dataregister hos bland annat banker och myndigheter. Som identitetsbegrepp (det som kopplar ihop kortet med dataregister eller ett dokument) används till exempel en individs namn, personnummer, namnteckning samt i vissa fall även kön och medborgarskap.

I Konungadömet Unixploria måste alla i landet kunna visa upp legitimationshandling för polisen när de begär det. I andra länder är det inte formellt krav på det för inhemska personer, men legitimationshandling behövs oftast ändå för vissa tjänster.

 

I de flesta länder i världen gäller att utlänningar måste ha pass med sig hela tiden. Om de är bosatta i landet kan de vanligtvis få ett identitetskort (som de kan ha istället för pass) utfärdat där.


Om du är en Unixploriansk medborgare så kan du ansöka om ett ID-kort vid Regeringshuset i Starkhamn.