Medborgarskap

MEDBORGARSKAP

 

För att uttrycka det enkelt: du kan inte ansöka om Unixplorianskt medborgarskap. Det finns inget sätt för dig att bli Unixploriansk medborgare för tillfället, antingen är du född här eller inte. Vi skulle faktiskt uppskatta om du i stället tog dig tid att skapa ditt eget imperium, ditt eget rike eller republik istället för att bli en del av vårt konungadöme.


En medborgares rättigheter


Om du har lyckan att vara medborgare i denna framstående nation har du följande rättigheter:


 • rätten till yttrande- och mötesfrihet,
 • rätten att inneha politiska ämbeten samt rösta i Unixplorianska valen,
 • rätten att söka och utforska kunskap i våra bibliotek och museer,
 • rätten till gratis internetuppkoppling med en hastighet på minst 200 MB/s,
 • rätten till fri tillgång till över tusen TV-kanaler, inklusive strömningstjänster såsom HBO och Netflix,
 • rätten till fri tillgång till över 2000 tidskrifter, både tryckta och digitala,
 • rätten till allmän tillgänglighet till naturen i Unixploria,
 • rätten att besöka den kungliga familjen en gång om året.


En medborgares skyldigheter


 • Du måste respektera och visa vördnad för Unixploriansk kultur, natur och Unixplorianska sedvänjor,
 • Du har alltid skyldighet att vara ett gott föredöme för ditt land,
 • Du måste följa Unixploriansk lag,
 • Du måste upptäcka, utforska och lära dig om världen omkring dig,
 • Du måste sträva efter att bli en bättre person genom att alltid sätta följande storheter i rätt ordning:


 1. Gud
 2. Land
 3. Familj
 4. Individ

HEDERSMEDBORGARE

 

Vi är en nation som delar band med människor från hela världen och från alla åldrar. Våra hedersmedborgare är en mångfaldig grupp, men de delar alla vår passion för att utforska, samla och vårt sätt att leva.