Högtider

HÖGTIDER


Vi följer det liturgiska året, men vi firar också sekulära helgdagar som vår självständighetsdag, midsommar och andra händelser som är viktiga för oss.


Fester är viktiga, delvis för att de ger oss gemensamma kulturella värden, delvis för att de utgör ett välkommet avbrott i vardagens lunk.

JUL


Julen är förmodligen den mest firade högtiden i Unixploria. Festen börjar på julafton och fortsätter långt in på det nya året. Krubbor, julgranar, dekorationer, gudstjänster och massor av mat och dryck med närmaste familjen är väsentliga ingredienser för alla Unixplorianer under jul.


SJÄLVSTÄNDIGHETS-

DAGEN


Den 8 augusti är en dag då Unixploriansk patriotism och festlighet står i zenit! Vi firar denna dag för att visa resten av världen att vi lever i världens bästa land. Vi reflekterar också över saker vi som individer kan förbättra, både som individer och som land.

MIDSOMMAR


Firandet av midsommar är en tradition som går tillbaka till våra historiska rötter. Vi har förfinat den gamla traditionen något, men det ursprungliga konceptet att markera sommarsolståndet, liksom födelsen av Johannes Döparen är fortfarande i centrum för firandet. Roliga danser runt en påle täckt med blommor, äta inlagd sill och konsumera alkoholhaltiga drycker är delar av det roliga.